banner1

Πρόγραμμα ελευθέρων επαγγελματιών Voucher 600 €

Δείτε εδώ GDPR (προσωπικά δεδομένα)

Πλέον της υποχρέωσης προς την Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ με το ως άνω περιεχόμενο, ο πάροχος κατάρτισης, μέλος του Μητρώου παρόχων οφείλει να ανακοινώσει αμελλητί και στην ιστοσελίδα του την πληροφορία που αφορά στα συνεργαζόμενα εγκεκριμένα Ο.Σ.Τ.Κ. και τα αντικείμενα κατάρτισης στα οποία προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες τηλεκατάρτισης, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι της Δράσης.
Συνεργαζόμενο Ο.Σ.Τ.Κ είναι το "Διαβαλκανικό κέντρο επιχειρηματικής Ανάπτυξης Α.Ε" με διακρητικό τίτλο "ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΕ"  που εδρεύει στην Αθήνα επι της οδού Αλκμήνης 36-38 ΤΚ. 11853 με ΑΦΜ 999043866 ΦΑΕ που εκπροσωπείται απο την κυρία Ευαγγελία Ντόντου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2020
          

Αξιότιμες /οι κυρίες/οι,

 

Σας αποστέλλουμε ενημερωτική μας επιστολή μετά την επικοινωνία μας με πρόθεση συνεργασίας της εταιρείας μας,  για  το νέο πρόγραμμα Επιταγής Κατάρτισης Εξ’ Αποστάσεως (Voucher E-learning)  στα πλαίσια στήριξής των έξι (6) επιστημονικών  κλάδων της χώρας, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 • δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
  • μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
  • οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
  • εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
  • ιατροί όλων των ειδικοτήτων
  • ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

 

Τα προγράμματα  επαγγελματικής κατάρτισης,  θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της  ασύγχρονης μάθησης* (Asynchronous Learning) και θα αφορούν δέκα (10)  εξειδικευμένους πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς κύκλους για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων (Soft Skills) των επιστημόνων.

Αντικείμενα τηλεκατάρτισης

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί στο ΙΒΑΝ που δηλώσατε μέσω της Δράσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως ακολούθως:


α) προκαταβολή τετρακοσίων ευρώ (400€) μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης από τον φορέα μας, το αργότερο έως την Δευτέρα 20/4/2020 και


β) υπόλοιπο εκπαιδευτικού επιδόματος διακοσίων ευρώ (200€) με την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ) από τον φορέα μας  ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης σας, το αργότερο έως την Παρασκευή 8/5/2020

 

Για να πραγματοποιήσετε την άμεση εγγραφή σας στο πρόγραμμα μέσω του φορέα μας ΒΑΡΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Α.Ε – ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 1 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΑΣ

Θα ακολουθήσουμε την ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β της πρόσκλησης

Θα πρέπει  συνημμένα  να μας αποστείλετε στο email vardaskedibim@gmail.com προκειμένου να συμμετέχετε στο πρόγραμμα και ενεργοποιήσουμε  την επιταγή κατάρτισης σας.  

Α) Εξουσιοδότηση σας,  προς την εταιρεία μας ,  σύμφωνα με το ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ της πρόσκλησης, σφραγισμένη  και υπογεγραμμένη (Επισυνάπτεται).

 

Β) Ανεβάστε σε χωριστά αρχεία τα παρακάτω:

 1. Συμπληρώστε την επισυναπτόμενη Αίτηση  Συμμετοχής στο πρόγραμμα με συμπληρωμένα τα απογραφικά σας στοιχεία, τον Κ.Α.Δ και του αντικειμένου τηλεκατάρτισης. (aitisi.pdf)
 2. Ανεβάστε Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού).(tautotita.pdf)
 3. Ανεβάστε τα στοιχεία IBAN σας (Από βιβλιάριο ή εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης (Print Screen του ΙΒΑΝ) του ωφελούμενου όπου αναφέρεσθε ως κύριος δικαιούχος) PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού)(iban.pdf)
 4. Ανεβάστε Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (από την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης) σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού ή Print Screen) (kad.pdf)

Με την ενεργοποίηση της Επιταγής Κατάρτισης, που θα πραγματοποιηθεί  μετά τις 9/4/2020  θα σας αποσταλλούν  οι κωδικοί πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης.

 

Το εκπαιδευτικό  επίδομα,   θα καταβληθεί στον τραπεζικό σας λογαριασμό ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τηλεφωνείστε μας στο Τηλέφωνο  2610362078  ή στα κινητά 6944294218 ή 6948009068 .

 

Η αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών να πραγματοποιηθεί με e-mail σας, στο  ή στο vardaskedibim@gmail.com

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2610 362078, 6944294218, 6948009068

Συνημμένα:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β
 3. Οδηγίες για την ηλεκτρονική σας αίτηση ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β
 4. Παραρτήματα με τους ΚΑΔ, ανάλυση αντικειμένων

 

 

ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

Για να πραγματοποιήσετε την άμεση εγγραφή σας στο πρόγραμμα μέσω του φορέα μας 

ΒΑΡΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Α.Ε – ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 1

 1. Συμπληρώστε την επισυναπτόμενη Αίτηση  Συμμετοχής στο πρόγραμμα
 2. Συμπληρώστε το αντικείμενο της τηλεκατάρτισης που έχετε επιλέξει
 3. Ανεβάστε Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού)
 4. Ανεβάστεε τα στοιχεία IBAN σας (εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης του ωφελούμενου) PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού)
 5. Ανεβάστε Αντίγραφο του Λογαριασμού τραπέζης σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού ή Print Screen ebanking)
 6. Ανεβάστε Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (από την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης) σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού ή Print Screen)

Σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης του ενδιαφέροντος σας,  για την επιλογή παρόχου κατάρτισης, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ όπως συμπληρώσετε τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής,  για την καλύτερη οργάνωση και επίσπευση  της διαδικασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2610 362078, 6944294218, 6948009068

Συνημμένα:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Οδηγίες για την ηλεκτρονική σας αίτηση στο https://elearning.yeka.gr
 3. Παραρτήματα με τους ΚΑΔ, ανάλυση  αντικειμένων

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

θα λάβετε email και θα,

Σας ενημερώνουμε ότι,

 1. έχει υποβληθεί επιτυχώς η αίτηση σας με την Διαδικασία Β και έχει λάβει αρθμό πρωτοκόλλου (επισυνάπτεται).
 2. Έχουν ενεργοποιηθεί οι κωδικοί εισόδου σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την παρακολούθηση του αντικειμένου που επιλεξατε
 3. Είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα https://elearning-seminars.gr/
  1. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το εξειδικευμένο προσωπικό του elearning-seminars.gr με τους εξής τρόπους:Τηλεφωνικά στο Call Center μέσω του 210 300 6807 ( 9:00 – 21:00)
  2. Μέσω email στο support@elearning-seminars.gr
  3. Μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης αιτημάτων του “Help Desk”
 4. Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΗΣΗ - HELP DESK»
 5. Μπορείτε να κατεβάσετε το «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»
 6. Εκπαιδευτικοί όροι-Διάρκεια -Λειτουργία Προγράμματος Κατάρτισης Η διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται σε 100 διδακτικές ώρες. Η κάθε διδακτική ώρα έχει διάρκεια κατ' ελάχιστον σαράντα (40) λεπτά. Το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης άρχεται το αργότερο την 20η/4/2020 με την υποχρεωτική διαβίβαση των κωδικών πρόσβασης στο Ο.Σ.Τ.Κ. από πλευράς παρόχου κατάρτισης προς τους ωφελούμενους, των οποίων οι επιταγές κατάρτισης έχουν ενεργοποιηθεί και ολοκληρώνεται το αργότερο έως και την 30η/4/2020. Η τηλεκατάρτιση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ασύγχρονη μέθοδο, δηλαδή θα μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής του ωφελούμενου. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να τροποποιείται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους, με μονομερή απόφαση της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, που θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

About Us

Το Βάρδας Λογιστικά Α.Ε - Κε.Δι.Βι.Μ 1 είναι αδειοδοτημένο εκπαιδευτικό κέντρο με Αριθμό Αδείας: 2101281 από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Who’s Online

There are no users currently online
top
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης σας.
X