ΒΑΡΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Α.Ε

________________________________________

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Ανθείας 225, Πάτρα ΤΚ.263 32

Τηλέφωνο: 2610 362078 fax 2610 316427

________________________________________

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

Γεροκωστοπούλου 22 - Πάτρα ΤΚ.262 21

Τηλέφωνο: 2610 008828 fax 2610 008817

________________________________________

ΒΑΡΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Α.Ε - Κε.Δι.Βι.Μ 1

Γεροκωστοπούλου 22 - Πάτρα ΤΚ.262 21

Τηλέφωνο: 2610 008828 fax 2610 008817

Υπεύθυνος εκπαίδευσης: Βάρδας Ιωάννης Κιν. 6944294218

Ελλάδα - Europe

email:info@accounting-tax-team.gr


Κοινωνική δικτύωση

facebook:https://www.facebook.com/AccountingandTaxTeam.

Franchise

Βάρδας Λογιστικά Α.Ε