banner1

Συμβουλές

Ο στόχος του europass

Να βοηθά:

 • τους πολίτες να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους με τρόπο αποτελεσματικό ώστε να βρουν θέση εργασίας ή ευκαιρία εκπαίδευσης
 • τους εργοδότες να κατανοήσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα του εργατικού δυναμικού
 • τις αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης να καθορίσουν και να διαδώσουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης.

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae

 

Τι είναι το Europass;

Πέντε έγγραφα που σας βοηθούν να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με σαφή και εύληπτο τρόπο στην Ευρώπη:

Δύο έγγραφα ελεύθερης πρόσβασης:
 • Το Bιογραφικό σημείωμα σάς παρέχει τη δυνατότητα να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με τρόπο σαφή και αποτελεσματικό. Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας βιογραφικό σημείωμα Europass σε απευθείας σύνδεση, χρησιμοποιώντας τον οδηγό ή μεταφορτώνοντας το έντυπο, τα παραδείγματα και τις οδηγίες.
 • Το Διαβατήριο γλωσσών είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων και προσόντων. Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας διαβατήριο γλωσσών Europass σε απευθείας σύνδεση, χρησιμοποιώντας τον οδηγό ή μεταφορτώνοντας το έντυπο, τα παραδείγματα και τις οδηγίες.
Τρία έγγραφα που εκδίδονται από αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης:
 • Η Κινητικότητα Europass καταγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
 • Το Συμπλήρωμα πιστοποιητικού περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο πτυχίο, διευκολύνοντας την κατανόησή του, ιδίως στο εξωτερικό.
 • Το Παράρτημα διπλώματος περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο πτυχίο, διευκολύνοντας την κατανόησή του, ιδίως στο εξωτερικό.
Βιογραφικό σημείωμα

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία αυτοπαρουσίασης, απαραίτητο στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια συνοπτική αλλά εμπεριστατωμένη παρουσίαση των γνώσεων, των εμπειριών και των ικανοτήτων σας. 

Στόχος του βιογραφικού είναι να  προσελκύσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, να  δημιουργήσει μία θετική εικόνα για εσάς και να τον βοηθήσει στη διαδικασία επιλογής. Ένα αποτελεσματικό βιογραφικό πρέπει να πείσει τον εργοδότη να έρθει σε επαφή μαζί σας ή με άλλα λόγια να σας εξασφαλίσει μια προσωπική συνέντευξη για τη θέση που σας ενδιαφέρει.

Καθώς ο υπεύθυνος για την επιλογή σε μια θέση εργασίας αφιερώνει το ανώτερο 1-2 λεπτά για την ανάγνωση ενός βιογραφικού σημειώματος, ένα πετυχημένο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να παρουσιάζει με σύντομο, λιτό αλλά περιεκτικό τρόπο όλες τις εμπειρίες και τα προσόντα σας.

Οι Γάλλοι παρομοιάζουν το βιογραφικό σημείωμα, ως ένα επίσημο φόρεμα για τις κυρίες. Λένε, «Ποτέ δεν πρέπει να φορεθεί για δεύτερη φορά». Με αυτό τον τρόπο θέλουν να τονίσουν ότι για κάθε θέση που διεκδικείτε οφείλετε να συντάσσετε ένα ξεχωριστό βιογραφικό σημείωμα όπου η παρουσίαση των προσόντων θα εστιάζεται στη συγκεκριμένη θέση και για το συγκεκριμένο φορέα.

Δεν υπάρχει μία έτοιμη και χρυσή λύση για τη σύνταξη του βιογραφικού σας σημειώματος. Και αυτό γιατί το βιογραφικό σημείωμα δεν είναι αίτηση. Δεν υπάρχουν δηλαδή προκαθορισμένες ενότητες τις οποίες εσείς θα πρέπει να συμπληρώσετε με τα δικά σας στοιχεία. Αντίθετα, χρειάζεται να είστε δημιουργικοί, να σκεφθείτε, να αξιολογήσετε και να αποφασίσετε πως θέλετε να προβάλλετε καλύτερα τα προσόντα και τις γνώσεις σας, ποιες ενότητες θέλετε να δημιουργήσετε και τι είναι σημαντικό να τονίσετε στο κάθε βιογραφικό που συντάσσετε ανάλογα με το στόχο και το φορέα που το απευθύνετε. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απαραίτητες θεματικές ενότητες ενός βιογραφικού σημειώματος αποτελούν τα προσωπικά σας στοιχεία, η εκπαίδευσή σας και η επαγγελματική σας εμπειρία.  Όλες οι άλλες θεματικές ενότητες (π.χ. στόχος, ξένες γλώσσες, διακρίσεις, δημοσιεύσεις κτλ.) καταγράφονται προαιρετικά σε ένα βιογραφικό και εξαρτώνται άμεσα από τις γνώσεις και τις ικανότητές σας.  Δεν είναι απαραίτητο να έχετε στοιχεία για όλες τις θεματικές ενότητες.  Μη διστάσετε όμως να αναφέρετε (αν δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο) κάποιες επαγγελματικές εμπειρίες που εσείς δεν θεωρείτε τόσο σημαντικές (π.χ. εποχιακή ή μερική απασχόληση άσχετη με το αντικείμενο σπουδών σας).  Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε και άλλες θεματικές ενότητες, οι οποίες θα ταιριάζουν περισσότερο με τα προσόντα που διαθέτετε και με το σύνολό της προσωπικότητά σας. Η σειρά παρουσίασης των ενοτήτων επίσης εξαρτάται από τα κριτήρια επιλογής και τα προσόντα που είναι σημαντικά για τη θέση εργασίας που διεκδικείτε.

Προσωπικά Στοιχεία

Αναφέρετε ολόκληρο το ονοματεπώνυμό σας, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και υπηκοότητα (εφόσον κάνετε αίτηση στο εξωτερικό).  Προαιρετικά στοιχεία αποτελούν: η ημερομηνία γέννησης, η οικογενειακή κατάσταση και ο τόπος γέννησης. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται δηλαδή στην περίπτωση που θεωρούμε ότι θα επηρεάσουν θετικά την επιλογή μας. Οι άνδρες καλό θα ήταν να αναφερθούν στη στρατιωτική τους θητεία, εφόσον την έχουν ολοκληρώσει.  

Στόχος Σταδιοδρομίας

Η αναφορά αυτή είναι προαιρετική, ιδιαίτερα σύντομη (1-2 σειρές) και σε συμφωνία με την εκπαίδευση, τα προσόντα σας και τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλετε την αίτηση.  Προτείνουμε να εστιάστε το στόχο σας σε κάτι συγκεκριμένο, ώστε να πληροφορήσετε τον εργοδότη για τη θέση ή τον τομέα εργασίας που σας ενδιαφέρει. Εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος τίτλος και κωδικός της θέσης που διεκδικείτε, τον αναφέρετε σε αυτή την ενότητα.

Παραδείγματα:

 • Διεκδίκηση θέσης εργασίας στο τμήμα διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης στην εταιρεία ΧΧΧ.
 • Διεκδίκηση θέσης (περιγραφή της θέσης όπως αναφέρεται στην προκήρυξη & κωδικός θέσης, αν υπάρχει) στην εταιρεία …

Εκπαίδευση

Ξεκινήστε από τον πιο πρόσφατο και/ή πιο σημαντικό τίτλο σπουδών.  Αναφέρετε πρώτα τις Ανώτατες Σπουδές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. είδος πτυχίου, Τμήμα Σπουδών (ειδίκευση), Σχολή και Ίδρυμα), άλλες τυχόν τριτοβάθμιες σπουδές (π.χ. Ι.Ε.Κ., προγράμματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κτλ.) και λυκειακές σπουδές.  Μην αναφέρετε δημοτικές και γυμνασιακές σπουδές. Επίσης, αναφέρετε τις χρονολογίες εισαγωγής και αποφοίτησης από κάθε Ίδρυμα ή φορέα εκπαίδευσης.  Αν θεωρείτε ότι η αναφορά σε όλη την περίοδο των σπουδών σας, θα δείξει ότι έχετε καθυστερήσει τη λήψη πτυχίου, μπορείτε να αναφέρετε μόνο το έτος αποφοίτησης. Διατηρείστε ωστόσο την ίδια μορφή σε όλες τις εκπαιδευτικές σας εμπειρίες ( πχ. μόνο την ημερομηνία αποφοίτησης). Ο βαθμός πτυχίου και απολυτηρίου αναφέρεται εφόσον είναι αξιόλογος.  Εάν έχετε συμμετάσχει σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών (π.χ. Erasmus) θα το αναφέρετε σε αυτή την ενότητα.  Τέλος, εάν θέλετε να αναφερθείτε σε διπλωματικές ή άλλες προπτυχιακές εργασίες θα το κάνετε είτε στην παρούσα ενότητα, είτε θα δημιουργήσετε μια άλλη ενότητα, στην οποία θα αναφέρετε τις εργασίες που ολοκληρώσατε και είναι σχετικές με τη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει.

Επαγγελματική Εμπειρία

Αυτή είναι η πιο δύσκολη, περίπλοκη αλλά συνάμα και πιο σημαντική ενότητα του βιογραφικού σας.  Πριν οργανώσετε αυτήν την ενότητα πρέπει να  καταγράψετε τις παρακάτω πληροφορίες: τους τίτλους των θέσεων εργασίας, την εταιρεία, την επιχείρηση ή το φορέα απασχόλησης, το χρόνο εργασίας σας και τη δουλειά που κάνατε. Αναφέρετε κάθε μορφή απασχόλησης και επαγγελματικής δράσης όπως: Μισθωτή, εθελοντική εργασία, πρακτική άσκηση, καλοκαιρινή απασχόληση, εργασία σε οικογενειακή επιχείρηση κ.ά. Ξεκινήστε και πάλι από την πιο πρόσφατη και /ή πιο σημαντική θέση εργασίας σας. Εάν έχετε μείνει αρκετό χρονικό διάστημα σε μία θέση, αναφέρετε μόνο τα χρόνια (π.χ. 1999 - 2001), εάν όμως έχετε μία σύντομη εμπειρία αναφέρετε και τους μήνες (π.χ. 2/2001 - 5/2001).  Πρέπει οπωσδήποτε να περιγράψετε, χρησιμοποιώντας ρήματα δράσης, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που περιλάμβανε κάθε θέση εργασίας προκειμένου να υπογραμμίσετε τις ικανότητες που διαθέτετε.  Όταν η εταιρεία στην οποία εργαστήκατε είναι σημαντικότερη από τη θέση εργασίας σας, αναφέρετε πρώτα αυτό το στοιχείο.  Επίσης, στην ενότητα αυτή μπορείτε να συμπεριλάβετε εθελοντική εργασία και πρακτική άσκηση.

Σημειώνετε και περιγράφετε:

 • Χρόνος απασχόλησης
 • Εταιρεία, επιχείρηση ή φορέα απασχόλησης
 • Θέση Εργασίας ή τίτλο
 • Αρμοδιότητες και καθήκοντα που περιλάμβανε (ΡΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ)

Δεξιότητες

Εάν δεν διαθέτετε επαγγελματική εμπειρία ή θέλετε να αλλάξετε επαγγελματική πορεία, μπορείτε να παρουσιάσετε δεξιότητες που έχετε αναπτύξει από διαφορετικές δουλειές.

Παραδείγματα:

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
          - Παρουσίαση εκδήλωσης σε κοινό.
 • Οργανωτικές δεξιότητες
         - Συντονισμός οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου .....
   
 • Επίλυση προβλημάτων
   
 • Δεξιότητες Διοίκησης

  -Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Σχολείου .........

  -Διεξαγωγή μηνιαίων συναντήσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Πηγή:(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο /Θεσσαλονίκης)

 

About Us

Το Βάρδας Λογιστικά Α.Ε - Κε.Δι.Βι.Μ 1 είναι αδειοδοτημένο εκπαιδευτικό κέντρο με Αριθμό Αδείας: 2101281 από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Who’s Online

There are no users currently online
top
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης σας.
X
Skip to content